FA | EN | AR
شنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٣
جمع بازديدكنندگان امروز: 204
جمع بازديدها تاكنون: 275370
بازدید مدیر کل طرح و برنامه سازمان از پروژه ساری
مدیر کل طرح و برنامه و رئیس دفتر فنی سازمان از پروژه در حال ساخت ساری بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان ، در این بازدید دکتر شمسیانی و مهندس زارع به همراه مدیر کل ، مسئول حفاظت و اطلاعات ، سرپرست اداری و مالی ، ذیحساب و کاردان تاسیسات پزشکی قانونی مازندران از نزدیک ضمن قرار گرفتن از روند اجرایی پروژه با سرپرست کارگاه ، پیمانکار درخصوص چگونگی پیشرفت کار و مسایل مربوطه گفتگو کردند.
بازديد مدير كل پزشكي قانوني از پزشکی قانونی آمل
مدیر کل پزشکی قانونی به همراه سرپرست اداري و مالي ، معاون پزشکی و مسئول حفاظت و اطلاعات از اداره پزشكي قانوني شهرستان آمل بازديد نمود.
افزایش 53 درصدی کشته شدگان حوادث رانندگی در محور درون شهری
در اسفند ماه سال گذشته تعداد 66 نفر (51 نفر مرد و مابقی زن) در حوادث رانندگي جان خود را از دست داده اند
‏‏‏‏1393/01/30 » بازديد مدير كل پزشكي قانوني از پزشکی قانونی آمل
‏‏‏‏1393/01/30 » بازدید مدیر کل طرح و برنامه سازمان از پروژه ساری
‏‏‏‏1393/01/24 » افزایش 53 درصدی کشته شدگان حوادث رانندگی در محور درون شهری
‏‏‏‏1393/01/21 » رسیدگی به 1998 مورد پرونده در تعطيلات نوروزي
‏‏‏‏1393/01/21 » 35درصد تلفات حوادث رانندگی در سال 92 عابرین هستند
‏‏‏‏1393/01/20 » روز ملی فناوری هسته ای
‏‏‏‏1393/01/19 » بازديد مدير كل پزشكي قانوني از عباس آباد
‏‏‏‏1393/01/15 » آمل رکورد دار تصادفات نوروزی
‏‏‏‏1393/01/15 » حضور مدیر کل پزشکی قانونی در شبکه سیمای تبرستان
‏‏‏‏1393/01/14 » شهادت حضرت زهرا (س)
‏‏‏‏1393/01/11 » سرنشینان خودرو 50 درصد کشته شدگان تصادفات رانندگی در نوروز

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

ارسال شکایات

راهنمای مراکز
نشانی: ساری، بلوار آزادي، انتهاي خيابان بعثت کدپستی: 4814841157
تلفن: 2298630، دورنگار: 2296612،
پیام کوتاه: 20001372